Example Frame
معاونت علمی و فناوری
اخبار علمی
Not Available.
اخبار فناوری اطلاعات
Not Available.
افراد آنلاین 18
 
 
تعداد بازديد کنندگان: 183885
ایده شو
آیا می دانید چگونه تز خود را بنویسید که کمترین تعداد ایرادها در جلسه دفاع شما به آن گرفته شود؟ آیا می دانید چگونه از تز خود مقاله های مناسب و خوب برای انتشار در کنفرانس ها و ژورنالهای معتبر استخراج کنید؟

آیا تا به حال پیش آمده است بخواهید مقاله، یک متن علمی یا رزومه خود را به زبان انگلیسی بنویسید و ندانید از کجا شروع کنید و چگونه ادامه دهید؟

در صورتیکه دادخواستی در خصوص امور رایانه و فناوری اطلاعات علیه فرد، شرکت یا سازمانی داشتیم چه کنیم؟

چگونه می توانید با من همکاری علمی و پژوهشی داشته باشید؟

همه شما حین و پس از فارغ التحصیلی تلاش می کنید تا تجربه کاری و تخصصی مناسبی را داشته باشید. در این راه گاهی به مشکلات علمی خاصی برخورد می کنید که اگر نتیجه آن نه تنها حل مشکل شما باشد بلکه به افراد دیگری که با این مشکل روبرو شده اند نیز کمک نماید دستاورد بزرگی حاصل خواهد شد. بنابراین ...

این همایش با هدف افزایش توان علمی و پزوهشی شما برگزار می گردد

چگونه دوره های آموزشی خواهند توانست شما را آماده حضور در بازار کار کارشناسی و مدیریتی نمایند؟


شبکه های کامپیوتری ارشد

شبکه ملی بازار کار

بنیاد ملی نخبگان

پرتال وزارت علوم

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد