Example Frame
معاونت علمی و فناوری
اخبار علمی
Not Available.
اخبار فناوری اطلاعات
Not Available.
افراد آنلاین 28
 
 
تعداد بازديد کنندگان: 183895
 
مقاله و تز نویسی
آیا می دانید چگونه تز خود را بنویسید که کمترین تعداد ایرادها در جلسه دفاع شما به آن گرفته شود؟ آیا می دانید چگونه از تز خود مقاله های مناسب و خوب برای انتشار در کنفرانس ها و ژورنالهای معتبر استخراج کنید؟
1 تير 1393    

نوشتن مقاله به زبان انگلیسی
آیا تا به حال پیش آمده است بخواهید مقاله، یک متن علمی یا رزومه خود را به زبان انگلیسی بنویسید و ندانید از کجا شروع کنید و چگونه ادامه دهید؟
2 تير 1393    

کارشناسی رسمی دادگستری
در صورتیکه دادخواستی در خصوص امور رایانه و فناوری اطلاعات علیه فرد، شرکت یا سازمانی داشتیم چه کنیم؟
1 تير 1393    
منبع:
امور کارشناسی در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات

همکاری علمی و پژوهشی
چگونه می توانید با من همکاری علمی و پژوهشی داشته باشید؟
06/22/2014 03:33:05 ب.ظ    

تجربیات شما
همه شما حین و پس از فارغ التحصیلی تلاش می کنید تا تجربه کاری و تخصصی مناسبی را داشته باشید. در این راه گاهی به مشکلات علمی خاصی برخورد می کنید که اگر نتیجه آن نه تنها حل مشکل شما باشد بلکه به افراد دیگری که با این مشکل روبرو شده اند نیز کمک نماید دستاورد بزرگی حاصل خواهد شد. بنابراین ...
6 تير 1393    

دومین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
این همایش با هدف افزایش توان علمی و پزوهشی شما برگزار می گردد
1 تير 1393    

آماده سازی برای بازار کار
چگونه دوره های آموزشی خواهند توانست شما را آماده حضور در بازار کار کارشناسی و مدیریتی نمایند؟
1 تير 1393